Fresh Air Personal

I dagens moderne innemiljø florere det med ulike former av forurensninger. Fresh Air Personal gir naturlig effekt ved å bruke ionisering til å tiltrekke seg og fange partikler, og reduserer allergener og forurensende stoffer som invaderer pustesonen. Fresh Air Personal skaper en nesten partikkelfri sone rundt brukeren ved å generer strømmer av ioner som legger ladninger til nærliggende luftbårne partikler. Disse ladede partiklene frastøter hverandre og holder seg til overflaten utenfor pustesonen. Dette betyr vesentlig redusert konsentrasjon av allergener, røyk, støv og pollen i luften man puster inn. Fresh Air Personal er designet og konstruert for å være så enkel og brukervennlig som mulig, for å oppfordre til daglig bruk.

Fordeler med Fresh Air Personal

  • Ta Personal med over alt! Henges enkelt rundt halsen din for å beskytte deg.
  • Fjerner luftbåren forurensning og allergener fra luften rundt kroppen din.
  • Reduserer astma og allergi symptomer fra pustesonen.
  • Frisker opp luft og fjerner lukt.
  • Kan bidra til å holde irriterende lukt og skadelige partikler utenfor ditt personlige rom mens du reiser i trange rom som et fly, tog eller buss.
FreshAirPersonal